19.06.2024
liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik autokindlustuse liik, mis kaitseb sõiduki valdajat vastutuskindlustuse eest. See hüvitab vara- ja isikukahju, mis on põhjustatud liiklusõnnetuses teistele isikutele. Liikluskindlustuse leping kehtib ühe aasta ja tagab kindlustuskaitse Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja rohelise kaardi riikides. Lisaks tuleb arvestada ka kaskokindlustuse tingimustega, mis kaitseb sõiduki omanikku ootamatute kulude eest.

Peale liiklus- ja kaskokindlustuse kaitsme valimist tasub mõelda ka sõiduki soetamise finantseerimisvõimalustele. Turul leidub mitmesuguseid finantseerimislahendusi, kuid oma sõiduauto soetamisel või vahetamisel tasuks kaaluda parimaid järelmaksuvõimalusi, mis võivad pakkuda paindlikke maksetingimusi ja konkurentsivõimelisi intresse. Tänu parimatele järelmaksudele saab iga klient valida endale kõige sobivama finantseerimisviisi, mis toetab tema isiklikke ja rahalisi eelistusi kõige paremini, muutes autoostu protsessi sujuvaks ja meeldivaks.

Võtmeteemad

 • Liikluskindlustuse olulisus ja kohustuslikkus
 • Kaskokindlustus ja täiendav kaitse sõidukile
 • Liikluskindlustuse tingimused ja kindlustuslepingu kehtivus
 • Liikluskindlustuse pakkumise taotlus ja online kalkulaator
 • Rohelise kaardi nõue ja liikluskindlustus välismaal

Liikluskindlustuse pakkumise taotlus

Liikluskindlustust saab nüüd lihtsalt ja mugavalt taotleda otse veebilehelt või internetipangast. Selleks ei ole vaja pikka aega kontoris järjekorras seista ega pabereid täita. Veebipõhine liikluskindlustuse pakkumise taotlus võimaldab kiiresti ja lihtsalt saada hinnapakkumist ning sõlmida kindlustuslepingut.

Liikluskindlustuse kalkulaator on suurepärane vahend, mis aitab teil täpselt teada saada kindlustusmakse suurust. Sisestage lihtsalt oma sõiduki andmed ja isiklikud andmed ning kalkulaator arvutab teile hinnapakkumise võimalikult kiiresti. Nii saate võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi ja valida endale sobivaima liikluskindlustuse poliisi.

Taotluse esitamine on lihtne ja mugav. Täitke veebilehel või internetipangas olev taotlusvorm, mis sisaldab teie isiklikke andmeid, sõiduki andmeid ning kindlustusperioodi soovi. Kui olete andmed sisestanud, saate kiiresti hinnapakkumise ning valida sobiva kindlustusmakse ja tingimused. Seejärel võite poliisi kohe digitaalselt allkirjastada ja oma sõiduki kindlustusega katta.

Liikluskindlustuse pakkumise taotluse sammud:

 1. Avage kindlustusseltsi veebileht või logige sisse oma internetipanka.
 2. Leidke ja avage liikluskindlustuse pakkumise taotlusvorm.
 3. Täitke taotlusevorm oma isikliku ja sõiduki andmetega.
 4. Valige kindlustusperiood ja soovitud kindlustuskaitse ulatus.
 5. Vajutage “Esita taotlus” või “Sõlmi kindlustusleping”, et saada hinnapakkumine ja sõlmida kindlustusleping.
Liikluskindlustuse pakkumise taotluse eelised: Kalkulaatori abil arvutatud täpne kindlustusmakse Lihtne ja mugav taotlusprotsess Võimalus võrrelda erinevaid kindlustusseltside pakkumisi Kiire ja digitaalne poliisi sõlmimine
Kasutage liikluskindlustuse kalkulaatorit, et saada täpne ülevaade kindlustusmakse suurusest. Täitke mugavalt taotlusvorm veebilehel või internetipangas ning saage kiiresti hinnapakkumine. Võrrelge erinevaid kindlustusseltside pakkumisi ja valige sobivaim liikluskindlustuspoliis. Sõlmige kindlustusleping digitaalselt ning saate poliisi kohe kätte.

Liikluskindlustuse olulisus

Liikluskindlustus on oluline osa autokindlustusest, mis tagab sõiduki valdajale vastutuskaitse liiklusõnnetuste korral. See kindlustusvorm on kohustuslik, sest see tagab kaitse, kui oma sõidukiga põhjustatakse kahju teistele inimestele või varale. Liikluskindlustuse abil hüvitatakse tekkinud kahjud, sealhulgas keskkonnale, teistele autodele, varale või kellegi tervisele. Seega, liikluskindlustus on oluline, et kaitsta end ootamatute kulude eest ja tagada vastutustunne liikluses.

Liikluskindlustuse olulisust rõhutab ka võrdlus erinevate kindlustuspakkumiste vahel. Olles teadlik erinevate kindlustusseltside võimalustest, saab leida odavaima liikluskindlustuse, mis vastab individuaalsetele vajadustele ja tingimustele. Võrdlus võib hõlmata mitmeid aspekte, nagu kindlustusmakse suurus, hüvitiste ulatus ning lisakaitsete pakkumine. Seega on oluline teha teadlikke valikuid ja leida just endale sobivaim liikluskindlustus.

Liikluskindlustuse olulisust rõhutatakse ka võrdluses teiste kindlustusharudega, näiteks kaskokindlustusega. Kuigi liikluskindlustus kaitseb vastutuse eest, võib kaskokindlustus pakkuda täiendavat kaitset ootamatute sündmuste, nagu vargus, tulekahju või loodusõnnetus, korral. Seetõttu tasub kaaluda kaskokindlustuse lisamist oma kindlustusportfelli, et tagada kõikehõlmav kaitse sõiduki jaoks.

Liikluskindlustuse olulisus:

 1. Tagab vastutuskaitse liiklusõnnetuste korral
 2. Hüvitab tekitatud kahjud keskkonnale, teistele autodele, varale või kellegi tervisele
 3. Tarbija jaoks oluline võrdlus teiste kindlustuspakkumistega
 4. Võimaldab paindlikkust ja isikupärastatud kindlustuskaitset
Kindlustuse Eelised
Liikluskindlustus
 • Kohustuslik kindlustusvorm
 • Kaitse vastutuse eest liiklusõnnetuste korral
 • Hüvitab tekitatud kahjud teistele
 • Laiaulatuslik kindlustuskaitse
Kaskokindlustus
 • Täiendav kaitse varguse, tulekahju või loodusõnnetuse korral
 • Katab sõiduki ootamatud kulud
 • Annab täiendava turvatunde
 • Mitmekülgne kindlustuskaitse

Üldiselt on liikluskindlustuse olulisuse mõistmine ja sobiva kindlustuskaitse valimine oluline osa vastutustundlikust liikluskäitumisest. Olles teadlik oma kindlustusvalikutest ja võttes arvesse võrdlust erinevate pakkujate vahel, saate tagada endale parima võimaliku kaitse ja rahuolu nii enda kui ka teiste liiklejate jaoks.

Liikluskindlustuse nõuded

Liikluskindlustus on kohustuslik kõikidele sõidukitele, millega osaletakse liikluses. Sõiduki valdaja peab vastavalt Liikluskindlustuse seadusele sõlmima liikluskindlustuse lepingu. Kindlustusandja võib omakorda seada kindlustuskaitsele lisatingimusi, näiteks sõiduki kasutusala ja registritunnistuse osas. Kindlustuskohustuse täitmist kontrollib Liikluskindlustuse Fond (LKF).

Liikluskindlustuse nõuded tagavad, et kõik sõidukid, mis osalevad liikluses, on kaetud vastutuskindlustusega. See on oluline, et tagada teistele isikutele tekitatud kahju korral kompensatsiooni võimalus. Lisatingimused, mida kindlustusandja võib seada, aitavad täpsustada kindlustuskaitse ulatust ja tingimusi, mida tuleb järgida.

Liikluskindlustuse nõuded:

 • Liikluskindlustus on kohustuslik kõikidele sõidukitele, mis osalevad liikluses.
 • Sõiduki valdaja peab sõlmima liikluskindlustuse lepingu vastavalt Liikluskindlustuse seadusele.
 • Kindlustusandja võib seada kindlustuskaitsele lisatingimusi, näiteks sõiduki kasutusala ja registritunnistuse osas.
 • Kindlustuskohustuse täitmist kontrollib Liikluskindlustuse Fond (LKF).

“Liikluskindlustuse nõuded tagavad, et kõik sõidukid, mis osalevad liikluses, on kaetud vastutuskindlustusega.”

Kindlustusnõue Kirjeldus
Vastutuskindlustus Kohustuslik kindlustus, mis kaitseb sõiduki valdajat vastutuse eest teistele isikutele tekitatud kahju eest.
Lisatingimused Kindlustusandja võib seada kindlustuskaitsele täiendavaid tingimusi, mis täpsustavad kindlustuskaitse ulatust ja tingimusi.
Kontrollimine Liikluskindlustuse täitmist kontrollib Liikluskindlustuse Fond (LKF), kes tagab, et kõik liiklusvahendid oleksid korrektselt kindlustatud.

Liikluskindlustuse tingimused

Liikluskindlustuse tingimused võivad erineda sõltuvalt kindlustusseltsist. Leppetrahvide, hüvitiste ja omavastutuse suurus võib olla erinev. On oluline hoolikalt läbi lugeda kindlustusleppe tingimused ja veenduda, et need vastavad individuaalsetele vajadustele.

Liikluskindlustuse tingimuste peamised aspektid

Liikluskindlustuse tingimused hõlmavad järgmisi olulisi aspekte:

 • Hüvitiste ulatus: Kindlustuslepingus määratakse kindlaks, millistel juhtudel ja kui suure summa ulatuses kindlustusandja hüvitab tekkinud kahju.
 • Omavastutus: Mõned kindlustuslepingud näevad ette omavastutuse, mis tähendab, et kindlustuskaitsest tulenenud kulud tuleb kahju tekitajal ise kanda kuni teatud summani.
 • Kindlustusmakse suurus: Liikluskindlustuse maksumus sõltub erinevatest teguritest, sealhulgas sõiduki vanusest, kasutusotstarbest ja kindlustusandjast.

Oluline on pöörata tähelepanu liikluskindlustuse tingimustele ning selgitada välja, millised riskid ja olukorrad ei kuulu kindlustuskaitse alla.

Konkreetsete tingimuste ja olukorrast tulenevate erisuste kohta tuleks alati konsulteerida kindlustusandjaga. Lisaks tuleb meeles pidada, et liikluskindlustusele võib olla vaja täiendavat kaitset kaskokindlustuse näol. Kaskokindlustus kaitseb sõidukit ootamatute kulude eest, sealhulgas varguse, tulekahju või loodusõnnetuste korral.

Liikluskindlustuse tingimused Kaskokindlustus
Hüvitiste suurus ja ulatus Kahjude hüvitamine sõltuvalt kindlustuslepingust ja kindlustusandjast
Omavastutus Omavastutuse summa kindlustuslepingus määratletud olukordades
Kindlustusmakse suurus Sõltub sõiduki väärtusest ja kindlustusandjast

Tuleb meeles pidada, et liikluskindlustuse tingimused ja kaskokindlustuse tingimused võivad olla erinevad. Seetõttu on oluline pöörata tähelepanu mõlemale kindlustusliigile ja veenduda, et need vastavad sõiduki omaniku vajadustele ning tagavad piisava kaitse erinevate riskide vastu.

Liikluskindlustuse võrdlus

Liikluskindlustuse võrdlemine on oluline samm enne kindlustuslepingu sõlmimist. See aitab leida odavaima liikluskindlustuse, mis pakub parimat hinna ja kvaliteedi suhet, samas vastates kõikidele individuaalsetele vajadustele ja tingimustele.

Võrdluse käigus on oluline arvestada mitme aspektiga. Esiteks, kindlustusmakse suurus on oluline tegur, eriti kui otsite odavaimat liikluskindlustust. Võrdle erinevate kindlustusseltside pakutavaid hindu ja pakkumisi, et leida parim võimalik hind.

Teiseks, vaadake hoolikalt kindlustuskaitse ulatust. Kas kindlustus hüvitab ka varguse, tulekahju või muude ootamatute sündmuste korral? Kas kindlustus katab lisakulusid, nagu asendusauto või puksiiriabi? Veenduge, et kindlustuspoliis pakub piisavat kaitset erinevate riskide vastu, mis võivad tekkida liikluses osalemisel.

Liikluskindlustuse võrdluse käigus võib olla kasulik ka kuulda teiste inimeste kogemusi ja tagasisidet. Lugege kindlustusseltside klientide arvustusi ja soovitusi, et saada aimu klienditeeninduse kvaliteedist ja kindlustusseltside usaldusväärsusest. Nende tähelepanekute põhjal saate teha informeeritud otsuse, milline kindlustusselts pakub kõige sobivamat liikluskindlustust teie vajadustele.

Liikluskindlustuse võrdlus:

Kindlustusselts Kindlustusmakse aastas Hüvitiste ulatus Lisakaitsete pakkumine
Kindlustusselts A 200 eurot Vastutuskindlustus kuni 1 miljon eurot Asendusauto nõuete hüvitamine
Kindlustusselts B 180 eurot Vastutuskindlustus kuni 500 000 eurot Puksiiriabi
Kindlustusselts C 220 eurot Vastutuskindlustus kuni 2 miljonit eurot Tasuta õigusabikulude kindlustus

Ülaltoodud tabelis on näidatud kolme erineva kindlustusseltsi pakkumised. Tähelepanu tuleb pöörata kindlustusmakse suurusele, hüvitiste ulatusele ja lisakaitsetele. Võrdluse tulemusena saate valida endale parima liikluskindlustuse, mis annab parima hinna ja pakub kõige sobivamat kindlustuskaitset.

Liikluskindlustuse sõlmimine

Liikluskindlustuse lepingu sõlmimine on muutunud mugavaks ja lihtsaks tänu online võimalustele. Internetipangas või kindlustusseltsi veebilehel saab täita taotlusvormi ning esitada vajalikud andmed sõiduki kohta. Liikluskindlustuse kalkulaatori abil on võimalik saada orienteeruv kindlustusmakse ning valida sobiv kindlustusperiood.

Pärast lepingu sõlmimist on liikluskindlustuse poliis alati kättesaadav online platvormil. See tähendab, et poliisiga seotud dokumendid ja tingimused on alati mugavalt kättesaadavad ja hõlpsasti leitavad. Lisaks on võimalik saada automaatne pakkumine järgmise kindlustusperioodi kohta enne kehtiva poliisi lõppemist.

Liikluskindlustuse sõlmimine online platvormil annab kindlustatule paindlikkuse ja kiiruse. Taotluse täitmise ja lepingu sõlmimise protsess on ajaliselt säästev ning võimaldab kõiki vajalikke samme teha mugavalt oma kodust või kontorist. Samuti saab vajadusel pöörduda kindlustusseltsi poole lisaküsimuste või abi saamiseks, kuna klienditeenindus on tavaliselt saadaval nii veebipõhiselt kui ka telefoni teel.

Liikluskindlustuse sõlmimise eelised online platvormil
– Mugavus ja kiirus
– 24/7 kättesaadavus
– Automaatsed pakkumised järgmiseks kindlustusperioodiks
– Dokumentide ja tingimuste mugav haldamine
– Võimalus saada lisainfot ja abi klienditeenindusest

Liikluskindlustuse sõlmimine online platvormil on kasulik võimalus, mis hõlbustab protsessi ja muudab kindlustusega seotud toimingud mugavamaks. See võimaldab täita taotlusvormi, saada orienteeruv kindlustusmakse ning sõlmida lepingut lihtsalt ja kiirelt.

Liikluskindlustuse kasulikkus

Liikluskindlustus on oluline turvameede, mis tagab sõiduki valdajale kaitse liikluses osalemisel tekkivate kahjude vastu. See kindlustusvorm hüvitab vara- ja isikukahju, mis on põhjustatud liiklusõnnetustest teistele isikutele. Oluline on mõista, et liikluskindlustuse tingimused võivad varieeruda erinevate kindlustusseltside vahel, seega on oluline tutvuda konkreetse kindlustusandja poolt kehtestatud tingimustega.

Lisaks liikluskindlustusele tasub kaaluda ka kaskokindlustust, mis pakub täiendavat kaitset sõiduki ootamatute kulude, nagu varguse, tulekahju või loodusõnnetuste eest. Kaskokindlustus annab sõiduki omanikule meelerahu, teades, et võimalike ootamatuste korral on kaitse olemas.

Et leida endale sobiv liikluskindlustus, on soovitatav teha võrdlus erinevate kindlustusseltside vahel. See võimaldab leida odavaima liikluskindlustuse, mis vastab individuaalsetele vajadustele ja tingimustele. Oluline on võrrelda kindlustusmakse suurust, hüvitiste ulatust ning võimalikke lisakaitseid, et teha teadlik otsus.

Liikluskindlustuse kasulikkus Kaskokindlustuse kasulikkus
Hüvitab vara- ja isikukahju, mis on põhjustatud liiklusõnnetustes teistele isikutele. Pakub kaitset sõiduki ootamatute kulude, nagu varguse, tulekahju või loodusõnnetuste eest.
Annab sõiduki valdajale meelerahu ja turvatunde liikluses osalemisel. Tagab täiendava kaitse ootamatuste korral, mis võivad tekitada suuri kulutusi.
Oluline turvameede vastutuskaitse tagamiseks liikluses. Lisakaitse, mis võimaldab kindlustada sõidukit erinevate ohtude eest.

Liikluskindlustuse abistavad teenused

Lisaks liikluskindlustusele võivad kindlustusseltsid pakkuda mitmesuguseid abistavaid teenuseid, mis aitavad sõidukiomanikul erinevates olukordades tuge ja kaitset saada. Mõned levinumad abistavad teenused hõlmavad järgmist:

Puksiiriabi

Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on sõiduk vigastatud ega ole enam sõidukõlblik, võib kindlustusselts pakkuda puksiiriabi. See tähendab, et kindlustusselts korraldab vigastatud sõiduki viimise lähimasse remonditöökotta, kust saab vajalikku parandustööd teostada.

Asendusauto nõuete hüvitamine

Mõned kindlustusseltsid võivad pakkuda asendusauto kasutamise hüvitamist juhul, kui sõiduk on liiklusõnnetuse tõttu remondis ega ole kasutatav. See võib olla eriti kasulik olukorras, kus sõidukiomanik vajab igapäevast transpordivahendit ja ei saa oodata sõiduki parandamist.

Sõiduki õigusabikulude kindlustus

Turvalisus liikluses ei piirdu ainult liikluskindlustusega. Mõned kindlustusseltsid võivad pakkuda ka sõiduki õigusabikulude kindlustust, mis kaitseb sõidukiomanikku juriidiliste probleemide korral, mis võivad tekkida liiklusõnnetusega seotud olukordades. See võib hõlmata õigusnõustamist, vajadusel kohtusse minekut ja seotud kulude katmist.

Nende abistavate teenuste eesmärk on pakkuda täiendavat tuge ja kaitset sõidukiomanikule liikluskindlustusega seotud erinevates olukordades. Kindlustusseltsid võivad pakkuda erinevaid teenuseid ja tingimused võivad varieeruda, seega tasub enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuda kindlustusseltsi poolt pakutavate teenuste ja tingimustega.

Abistavad teenused Kirjeldus
Puksiiriabi Korraldab vigastatud sõiduki viimise lähimasse remonditöökotta
Asendusauto nõuete hüvitamine Hüvitab asendusauto kasutamisega seotud kulud
Sõiduki õigusabikulude kindlustus Kaitseb õiguslike probleemide eest liiklusõnnetusega seotud olukordades

Rahvusvahelised liikluskindlustuse reeglid

Välismaal sõites on oluline teada, et mõnedes riikides kehtib nõue rohelise kaardi kasutamiseks. Roheline kaart on rahvusvaheline liikluskindlustuse dokument, mis tõendab sõiduki kindlustuse kehtivust. See on vajalik teatud riikides, näiteks Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Ukraina jne. Roheline kaart sisaldab olulist teavet, nagu kindlustusandja nimi, kindlustusperiood ja kindlustuskaitse ulatus.

Enne väljasõitu kontrollige alati rohelise kaardi kehtivust. Olge teadlik sellest, et mõnedes riikides võidakse nõuda rohelist kaarti ka siis, kui see ei ole seadusega kohustuslik. Seetõttu on soovitatav kaasa võtta roheline kaart igal välisreisil. Kui te ei pea rohelist kaarti kaasa võtma, võite olla vastutav trahvi või muude õiguslike tagajärgede eest.

Alljärgnevalt on näidatud väljavõte rohelise kaardi väljanägemisest:

Roheline kaart

Kindlustaja: XYZ Kindlustus

Kindlustusperiood: 01.01.2023 – 31.12.2023

Kindlustuskaitse ulatus:

 • Kolmandate isikute vara- ja isikukahju
 • Sõiduki vargus
 • Tulekahju
 • Loodusõnnetused

Olge teadlik rohelise kaardi olulisusest ja hoidke see alati käepärast, et tagada õiguslikult korrektne ja turvaline liiklus välismaal.

Liiklusõnnetuse korral tegutsemine

Liiklusõnnetuse korral on oluline teada, kuidas õigesti tegutseda. Esimene samm on tagada kõigi osapoolte turvalisus. Kui inimesed on saanud vigastada, tuleb kutsuda kiirabi ja võimalusel anda esmaabi. Hädasolijate abistamine ja nende tervise eest hoolitsemine on esmatähtis.

Järgmine samm on kindlustusseltsi teavitamine. Oluline on kiiresti teavitada kindlustusseltsi juhtunud liiklusõnnetusest. Selleks tuleks kasutada kindlustusseltsi poolt ette nähtud sidevahendit – telefoninumbrit või mobiilirakendust. Kindlustusselts vajab informatsiooni õnnetuse toimumise kohta, osapoolte andmeid ja võimalusel ka fotomaterjali. Mida täpsemalt ja detailselt saate juhtunut kirjeldada, seda suurem on tõenäosus, et kindlustusselts suudab kiiremini ja täpsemalt abi osutada.

Kui on tekkinud vaidlus süülisuses või on oht keskkonnasaaste tekkimiseks, tuleks kindlasti kutsuda politsei. Politsei saab selgitada olukorda ja vormistada ametliku liiklusõnnetuse raporti. Raporti olemasolu lihtsustab hilisemaid kindlustusjuhtumi menetlusi ning aitab selgitada süü ja vastutuse jaotust.

Lisaks kindlustusseltsi teavitamisele tuleb vajadusel täita ka õnnetuse teate ja kahjuavalduse vorm. Kindlustusselts võib nende dokumentide täitmist nõuda, et alustada kindlustusjuhtumi menetlemist ja kahju hüvitamist. Oluline on täita vormid täpselt ja täielikult, esitades kogu vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni.

“Liikluskindlustuse juhtumi korral on oluline säilitada rahulik meel ja järgida õigeid protseduure. Teades õigesti tegutsemise viise, tagate enda ja teiste turvalisuse ning hõlbustate kindlustusjuhtumi menetlemist ja kahju hüvitamist.”

Liiklusõnnetuse korral õigeaegne abi ja kahju hüvitamine

Kokkuvõtlikult võib öelda, et liiklusõnnetuse korral on oluline teada õigeid samme ja toimida kiiresti. Esimene prioriteet on tagada inimeste turvalisus ja vajadusel kutsuda kiirabi. Juhul, kui on oht keskkonnasaaste tekkimiseks või osapooled ei suuda omavahel kokku leppida süülisuses, tuleks kaasata politsei.

Kindlustusseltsi teavitamine ja vajalike dokumentide täitmine on samuti oluline, et alustada kindlustusjuhtumi menetlemist ja kahju hüvitamist. Õigeaegne ja täpne informatsiooni edastamine kindlustusseltsile aitab tagada kiirema ja täpsema abi. Teades õigeid tegutsemisviise, tagate enda ja teiste turvalisuse ning lihtsustate kindlustusjuhtumi menetlemist ja kahju hüvitamist.

Liiklusõnnetuse korral olge valmis õnnetusolukorras tegutsema ja järgige kindlaid protseduure. Teades õigesti toimimise viise, saate tagada õigeaegse abi ja kahju hüvitamise.

Järeldus

Liikluskindlustus on oluline osa autokindlustusest, mis tagab sõiduki valdajale vastutuskaitse liiklusõnnetuste korral. Selle sõlmimine on kohustuslik ja tuleb teha vastavalt Liikluskindlustuse seadusele. Oluline on leida sobiv liikluskindlustus, mis pakub piisavat kaitset ja vastab individuaalsetele vajadustele.

Lisaks liikluskindlustusele tasub kaaluda täiendavat kaitset, mis on saadaval kaskokindlustuse abil. Kaskokindlustus kaitseb sõiduki ootamatute kulude eest ning tagab täiendava kindlustuskaitse varguse, tulekahju või loodusõnnetuste korral.

Liikluskindlustuse sõlmimine internetipangas või veebilehel võimaldab mugavat ja lihtsat protsessi ning võimalust võrrelda erinevaid liikluskindlustuse pakkumisi. Seda saab teha lihtsalt läbi online kalkulaatori. Oluline on leida odavaim liikluskindlustus, mis pakub soodsat hinnataset, samal ajal vastates kõikidele vajalikele kaitse- ja tingimusnõuetele.

FAQ

Mis on liikluskindlustus?

Liikluskindlustus on kohustuslik autokindlustuse liik, mis kaitseb sõiduki valdajat vastutuskindlustuse eest ja hüvitab vara- ja isikukahju, mis on põhjustatud liiklusõnnetuses teistele isikutele.

Kui kaua kehtib liikluskindlustuse leping?

Liikluskindlustuse leping kehtib ühe aasta ja tagab kindlustuskaitse Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja rohelise kaardi riikides.

Kuidas saab liikluskindlustust taotleda?

Liikluskindlustust saab taotleda mugavalt internetipangas või veebilehel. Pakutakse võimalust automaatseks poliisi uuenemiseks ja maksete tasumiseks.

Miks on liikluskindlustus oluline?

Liikluskindlustus tagab kaitse, kui tekitatakse oma sõidukiga kahju teistele. Õnnetuse korral hüvitatakse liikluskindlustuse abil kahjud, mis tekkisid keskkonnale, teistele autodele, varale või kellegi tervisele.

Millised on liikluskindlustuse tingimused?

Liikluskindlustuse tingimused võivad varieeruda erinevate kindlustusseltside vahel. Kindlustuslepingus sätestatakse täpsemalt kindlustusperiood, omavastutuse määr, hüvitiste suurused ja piirangud. Tasub tutvuda kindlustusandja poolt kehtestatud tingimustega ning vajadusel küsida lisainfot enne lepingu sõlmimist.

Kuidas võrrelda erinevaid liikluskindlustuse pakkumisi?

Enne liikluskindlustuse lepingu sõlmimist tasub teha võrdlus erinevate kindlustusseltside vahel. Tähtis on leida odavaim liikluskindlustus, mis pakub soodsat hinnataset, samas vastates kõikidele vajalikele kaitse- ja tingimusenõuetele.

Kuidas sõlmida liikluskindlustust internetipangas või veebilehel?

Liikluskindlustuse saab sõlmida mugavalt internetipangas või veebilehel. Selleks tuleb täita taotlusvorm ning esitada sõiduki ja kindlustusvõtja andmed. Liikluskindlustuse kalkulaatori abil saab arvutada orienteeruva kindlustusmakse ning valida sobiva kindlustusperioodi.

Milliseid abistavaid teenuseid liikluskindlustus pakub?

Lisaks liikluskindlustusele võivad kindlustusseltsid pakkuda erinevaid abistavaid teenuseid, näiteks puksiiriabi, asendusauto nõuete hüvitamist või sõiduki õigusabikulude kindlustust.

Mis on roheline kaart?

Roheline kaart on rahvusvaheline liikluskindlustuse dokument, mis tõendab sõiduki liikluskindlustuse kehtivust ja on vajalik teatud riikides välismaal sõites.

Mida teha liiklusõnnetuse korral?

Liiklusõnnetuse korral tuleb kutsuda kiirabi ja vajadusel anda esmaabi. Politseit tuleks kutsuda, kui osapooled ei jõua kokkuleppele süülisuses või kui on oht keskkonnasaaste tekkimiseks. Kindlustusseltsile tuleks teatada juhtumist ning täita õnnetuse teade ja kahjuavaldus.