20.07.2024
ei saa pangast autoliisingut need voivad olla pohjused

Pangad võivad keelduda autoliisingu andmisest mitmel põhjusel. Üks levinumaid põhjuseid on sissetuleku päritolu, kui sissetulek laekub välisriigist. Teine põhjus võib olla varasemad võlgnevused või kehv maksekäitumine. Lisaks võivad pangad hindamisel arvestada ka kliendi finantsajalugu, sealhulgas kui on saadud Covid-19 toetust või ollakse olnud töötuks jäämise korral. Samuti võivad kõrge riskiga elukutsed või tihe töökoha vahetus mõjutada liisingutaotluse tulemust. On oluline arvestada ka olemasolevaid kohustusi ja kulude tasakaalu, sest pank hindab ka maksevõimet.

Lisaks sellele, et pangad hindavad autoliisingu andmisel hoolikalt taotleja sissetulekut, võlgnevusi ja finantsajalugu, on oluline mõista ka erinevate liisinguliikide omavahelisi erisusi. Autoliisingu võib võtta kas kapitalirenti või kasutusrendi alusel, kus igaüks neist pakub unikaalseid eeliseid ja kaalutlusi. Kapitalirent võimaldab sõiduki lõplikku ostmist pärast liisinguperioodi lõppu, samas kui kasutusrent pakub madalamaid kuumakseid ilma sõidukit lõpuks omamata. Seetõttu peaksid kliendid hoolikalt kaaluma oma rahalist seisu, tuleviku planeerimist ja sõiduki kasutusvajadusi, et teha informeeritud otsus, kas autoliising võtta kapitalirendi või kasutusrendi korras.

Lisaks eelpool mainitud finantseerimisvõimalustele võib alternatiiviks olla ka tagatiseta autolaenu kaalumine, mis võib osutuda sobivaks lahenduseks neile, kes otsivad paindlikkust ja soovivad vältida oma sõiduki kasutamist laenu tagatisena. Erinevalt traditsioonilisest autoliisingust või pangalaenust, kus sõiduk ise toimib laenu tagatisena, pakuvad tagatiseta autolaenud väiksemat formaalsust ja kiiremat protsessi, mis võib olla atraktiivne võimalus inimestele, kes vajavad kiiret finantseerimist või soovivad suuremat vabadust oma finantsotsuste tegemisel.

Võtmesõnumid

  • Eesti pangad võivad keelduda autoliisingu andmisest mitmel põhjusel.
  • Sissetuleku päritolu, varasemad võlgnevused ja halb maksekäitumine võivad mõjutada liisingutaotluse tulemust.
  • Pangad hindavad ka finantsajalugu, Covid-19 toetuse saamist ja töötushüvitise saamist.
  • Kõrge riskiga elukutsed ja tihe töökoha vahetus võivad olla takistuseks autoliisingu saamisel.
  • Olemasolevad kohustused ja kulude tasakaal on olulised tegurid autoliisingu hindamisel.

Sissetuleku päritolu ja välisriigist laekumine

Üks peamisi põhjuseid, miks pangad võivad keelduda autoliisingu andmisest, on sissetuleku päritolu. Pangad ei näe välismaalt laekuvat sissetulekut alati usaldusväärseks ning seetõttu võivad nad keelduda liisingu andmisest.

Paljudel juhtudel eelistavad pangad, et sissetulek oleks pärit Eestist, kuna see annab neile suurema kindlustunde kliendi finantsstabiilsuse osas. Välisriigist laekuv sissetulek võib tekitada kahtlusi seoses selle stabiilsuse ja järjepidevusega, eriti kui välisriigi majandusolukord või valuuta väärtus on ebastabiilne.

“Pangad eelistavad tavaliselt näha sissetulekut, mis on regulaarne, kättesaadav ja Eestis maksustatud,” selgitab finantseksperdi Kati Kask. “Välismaalt laekuv sissetulek võib tekitada kahtlusi, sest pangad soovivad veenduda, et klient suudab oma kohustusi täita ka siis, kui sissetulek oleks ootamatult ohustatud.”

Sissetuleku päritolu olulisus

Kuigi mõned Eesti pangad võivad olla paindlikumad välismaalt laekuva sissetuleku osas, on siiski oluline mõista, et see võib olla üks teguritest, mis mõjutab liisinguotsuse langetamist. Pangad soovivad veenduda, et klient on finantsiliselt stabiilne ja suudab pikema aja jooksul regulaarselt liisingumakseid tasuda.

Põhjused panga keeldumisest Mõju klienti
Välisriigist laekuv sissetulek Võib tekitada kahtlusi kliendi finantsstabiilsuses
Regulaarse sissetuleku puudumine Võib näidata ebapiisavat maksevõimet
Varasemad võlgnevused Näitab halba maksekäitumist
Kõrge riskiga elukutse Võib tekitada kahtlusi tulevase sissetuleku osas

Seetõttu soovitame enne autoliisingu taotlemist uurida erinevate pankade tingimusi ning vajadusel konsulteerida finantseksperdiga, et leida parim lahendus vastavalt oma sissetulekule ja finantsolukorrale.

Varasemad võlgnevused ja halb maksekäitumine

Varasemad võlgnevused ja halb maksekäitumine on üks peamisi põhjuseid, miks pangad võivad keelduda autoliisingu andmisest. Pangad soovivad veenduda, et klient on usaldusväärne ning suudab kohustusi korrektselt ja õigeaegselt täita.

Varasemad võlgnevused võivad hõlmata maksmata jäetud arveid, laenude mitteõigeaegset tagasimaksmist või muud tüüpi võlgnevusi, mis on kajastunud klienti finantsajaloos. Halb maksekäitumine viitab tavaliselt olukorrale, kus klient ei ole suutnud oma kohustusi täita ja on näidanud ebastabiilsust oma maksekäitumises.

Need asjaolud tekitavad pankades kahtlusi klientide usaldusväärsuse osas ning nad võivad seetõttu keelduda autoliisingu andmisest. Pangad soovivad vältida riske ning tagada, et liisingusumma ja intressid laekuksid õigeaegselt vastavalt lepingule.

Varasemate võlgnevuste ja maksekäitumise hindamine

Pangad hindavad varasemaid võlgnevusi ja maksekäitumist erinevalt. Mõned pangad vaatavad väga kriitiliselt isegi üksikut maksmata arvet või hilinenud makset, samas kui teised võivad olla paindlikumad, eriti kui klient on suutnud oma kohustusi hiljem korrektselt täita. On oluline mõista, et iga pank võib lähtuda erinevatest kriteeriumitest ning nende otsused võivad olla individuaalsed.

Hindamiskriteerium Mõju autoliisingu taotlusele
Üksik maksmata arve Võib tekitada kahtlusi, kuid ei pruugi takistada liisingu saamist.
Hilinenud maksete muster Pank võib olla ettevaatlikum ning täiendavaid dokumente võidakse nõuda.
Korduvad võlgnevused Tõenäoliselt keeldutakse autoliisingu andmisest.

Oluline teada

  • Varasemaid võlgnevusi ja halba maksekäitumist saab parandada ajaga, kui klient suudab oma kohustusi täita ning näidata stabiilset finantskäitumist.
  • Täpsema hindamise saamiseks soovitatakse pöörduda otse panga poole ja selgitada oma olukorda.
  • Kui pangast autoliisingut ei saa, võib kaaluda alternatiivseid finantseerimisvõimalusi nagu mittepanga liisingufirmad.

Finantsajalugu ja Covid-19 toetus

Pankade jaoks on klientide finantsajalugu oluline tegur autoliisingu taotluse hindamisel. Pangad vaatavad hoolikalt klientide varasemaid finantskohustusi, sealhulgas võlgnevusi, maksekäitumist ja krediidiajalugu. Samuti võib pankade jaoks mõjutavaks teguriks olla Covid-19 toetus, mida klient on saanud või kui klient on olnud perioodiliselt töötuks.

Finantsajalugu annab pankadele aimu klientide maksekäitumisest ja usaldusväärsusest. Varasemad võlgnevused või halb maksekäitumine võivad pankade jaoks tähendada suuremat riski ning seetõttu võivad nad keelduda autoliisingu andmisest. Samuti võib Covid-19 toetus näidata panga jaoks ebastabiilsust, eriti kui klient on olnud pikema aja jooksul töötuks.

Finantsajalugu ja Covid-19 toetus võivad olla mõjutegurid autoliisingu taotluse hindamisel. Pangad soovivad veenduda, et klient suudab kohustusi korrektselt täita ning et tema rahaline olukord on stabiilne. Seetõttu on oluline eelnevalt analüüsida oma finantsolukorda ning arvestada võimalike takistustega, mis võivad autoliisingu taotlusele kaasa tuua keeldumise.

– Finantsteenuste nõustaja

Kõrge riskiga elukutsed ja tihe töökoha vahetus

Autoliisingu taotlemisel võivad mõned elukutsed olla kõrgema riskiga, mis võib mõjutada panga otsust. Nendeks elukutseteks võivad olla näiteks isikliku turvalisusega seotud ametid või ebastabiilse sissetulekuga töökohad. Pangad soovivad veenduda, et klient suudab lepingulisi kohustusi täita ja seetõttu võidakse olla ettevaatlikumad liisingu andmisel nendele elukutsetele.

Tihe töökoha vahetus võib samuti mõjutada autoliisingu taotluse tulemust. Pangad eelistavad kliente, kellel on pikaajalised ja stabiilsed töökohad, kuna see näitab maksevõimekindlust ja usaldusväärsust. Kui töökohtade vahetamine on olnud sage, võib pakkuda pangale signaali ebastabiilsusest ning see võib omakorda mõjutada liisingutaotluse heakskiitmist.

Kõrge riskiga elukutsed ja tihe töökoha vahetus

Autoliisingu taotlemisel võivad mõned elukutsed olla kõrgema riskiga, mis võib mõjutada panga otsust. Nendeks elukutseteks võivad olla näiteks isikliku turvalisusega seotud ametid või ebastabiilse sissetulekuga töökohad. Pangad soovivad veenduda, et klient suudab lepingulisi kohustusi täita ja seetõttu võidakse olla ettevaatlikumad liisingu andmisel nendele elukutsetele.

Elukutse Riskitegur
Eraturvafirma turvatöötaja Kõrge riskiohutegur
Freelancer Ebastabiilne sissetulek
e-kaubanduse kuller Suurem tööõnnetuste oht

Tihe töökoha vahetus võib samuti mõjutada autoliisingu taotluse tulemust. Pangad eelistavad kliente, kellel on pikaajalised ja stabiilsed töökohad, kuna see näitab maksevõimekindlust ja usaldusväärsust. Kui töökohtade vahetamine on olnud sage, võib pakkuda pangale signaali ebastabiilsusest ning see võib omakorda mõjutada liisingutaotluse heakskiitmist.

Olemasolevad kohustused ja kulude tasakaal

Pangad hindavad klientide olemasolevaid kohustusi ning kulude tasakaalu, et veenduda kohustuste korrektses tasumises. Kui kliendil on juba palju kohustusi või kulud on suured, võib pank keelduda autoliisingu andmisest. Oluline on, et klient suudaks hakkama saada nii uue liisingu kui ka olemasolevate kohustustega.

Ettevõtted, kes pakuvad autoliisingut, soovivad tagada, et kliendid suudavad igakuiselt tasuda nii liisingumaksete kui ka teiste väljaminekute eest. Kui klient võtab liiga palju kohustusi endale või tema kulud ületavad tema sissetulekut olulisel määral, siis võib pank pidada seda suureks riskiks ja keelduda liisingutaotlusest.

Samuti on oluline tasakaalustada oma igapäevaseid kulusid ja olemasolevaid kohustusi. Pangad soovivad näha, et klient suudab oma igakuiseid kulutusi hallata ja omab piisavalt sääste ootamatuteks olukordadeks. See aitab veenda panka, et klient on rahaliselt stabiilne ning võimeline täitma ka autoliisinguga seotud kohustusi.

Olemasolevad kohustused ja kulude tasakaal

Olemasolevate kohustuste ja kulude tasakaalu hindamine on oluline, et pank saaks teha informeeritud otsuse autoliisingu andmise kohta. Klient peaks oma olemasolevate kohustuste ja kulutuste kohta ausalt teavet jagama ning arvestama, et pangad teevad otsuseid vastavalt oma riskihindamisele ja eeskirjadele.

Olemasolevad kohustused Kulude tasakaal
Kodu- või eluasemelaen Tasakaalus
Krediitkaardid Mõõdukas
Muud laenud (nt tarbimislaen, õppelaen) Mõõdukas
Igapäevased kulud (nt kommunaalmaksed, toidukulud) Tasakaalus
Säästud Olemas

Tabelis on näidatud mõned näited olemasolevatest kohustustest ja kulude tasakaalust. Oluline on meeles pidada, et see on üldine juhend ning iga klient ja tema olukord on unikaalne. Pangad võivad teha otsuseid individuaalselt, võttes arvesse kõiki klienti puudutavaid asjaolusid.

Pangalaen autoliisinguks või mittepanga liisingufirmad

Kui pank keeldub autoliisingu andmisest, võib alternatiivseks võimaluseks olla pangalaenu võtmine autoliisinguks või pöördumine mittepanga liisingufirmade poole. Mõlemal juhul on oluline hoolikalt kaaluda võimalusi ja uurida erinevaid tingimusi enne otsuse langetamist.

Pangalaenu võtmine autoliisinguks võib olla hea valik, kui soovid osta oma unistuste sõiduki ja omada seda otse. Pangad võivad pakkuda paindlikke laenu tingimusi ning madalamat intressimäära võrreldes mittepanga liisingufirmadega. Enne pangalaenu taotlemist on aga oluline hinnata oma maksevõimet ning teha põhjalik eelarve, et tagada korrapärane ja õigeaegne laenumakse.

Oluline on mõista, et mittepanga liisingufirmad võivad olla teine võimalus, eriti kui panga laenu tingimused ei sobi. Liisingufirmad võivad pakkuda laenutingimusi, mis on kättesaadavamad või paindlikumad kui pangad. Samas tasub olla teadlik, et intressimäärad võivad olla kõrgemad ja lepingutingimused erineda võrreldes pankadega. Soovitatav on uurida erinevaid mittepanga liisingufirmasid, võrrelda tingimusi ning konsulteerida vajadusel finantsteenuste nõustajaga enne lõpliku otsuse tegemist.

Liisingupakkujate võrdlus

Laenuandja Intressimäär Laenusumma Laenuperiood
Pank A 2,5% 10 000 EUR 5 aastat
Pank B 2,9% 15 000 EUR 6 aastat
Liisingufirma X 3,5% 12 000 EUR 5 aastat
Liisingufirma Y 3,7% 10 000 EUR 4 aastat

Tabelis esitatud võrdlus aitab näha erinevusi laenuandjate vahel. Samuti on oluline arvestada oma isiklikke vajadusi ja eelistusi ning teha otsus vastavalt sellele.

Liisingu taotlemine

Liisingu taotlemine on lihtne protsess, mis hõlmab taotluse esitamist ning vajalike dokumendide ja teabe esitamist. Liisingu saamiseks võib pöörduda nii pankade kui ka liisingufirmade poole, sõltuvalt individuaalsetest vajadustest ja eelistustest.

Esimeseks sammuks liisingu taotlemisel on taotlusvormi täitmine. See võib toimuda nii veebipõhiselt kui ka kontoris kohapeal. Taotlusvormis tuleb esitada teave nagu isiklikud andmed, töökoha andmed, sissetulekuandmed ja vajadusel tagatisvara andmed. Samuti võib olla vaja esitada täiendavaid dokumente nagu pangakonto väljavõtted, palgatõendid või muud tõendid sissetuleku kohta.

Pärast taotluse esitamist hindab liisinguandja taotleja taotlust ja esitatud dokumente. See hõlmab tavaliselt kliendi maksevõime hindamist, finantsajaloo kontrollimist ja võimalike riskitegurite hindamist. Kui taotlus on heaks kiidetud, sõlmitakse liisinguleping ning klient saab valida sobiva liisinguperioodi ja intressimäära.

Pangalaen Mittepanga liisingufirma
Pangalaenud on üldiselt madalama intressimääraga kui liisingufirmade pakkumised. Mittepanga liisingufirmad võivad olla paindlikumad hindamisel, kuid intressid võivad olla kõrgemad kui pankadel.
Pankade laenutingimused võivad olla rangemad, eeldades tavaliselt head krediidi ajalugu ja kõrgemat sissetulekut. Mittepanga liisingufirmades võidakse olla valmis tegema diil paremate tingimustega klientidele, kellel on väiksem sissetulek või kehvemad krediidiskoorid.
Pangad võivad nõuda rohkem dokumente ja lisainformatsiooni taotluse hindamiseks. Mittepanga liisingufirmad võivad olla vähem bürokraatlikud ja nõuda vähem dokumente, muutes protsessi kiiremaks ja mugavamaks.

Liisingu taotlemisel on oluline olla tähelepanelik ning eelnevalt uurida erinevaid pakkujaid ja nende tingimusi. Samuti on soovitatav konsulteerida finantsteenuste nõustajaga, et saada asjatundlikku nõu ja abi liisingu taotlemise protsessis.

Autokaubamajade liisingutingimused

Autokaubamajade liisingutingimused võivad erineda pankade liisingupakkumistest. Paljud autokaubamajad pakuvad oma klientidele soodsamaid tingimusi ja paindlikumat lähenemist autoliisingule. Enne otsuse tegemist on oluline uurida erinevaid võimalusi ning võrrelda tingimusi, et leida endale sobivaim lahendus.

Autokaubamajade liisingutingimused võivad hõlmata erinevaid elemente, sealhulgas intressimäärasid, sissemakse suurust, liisinguperioodi pikkust ja tagasimaksete sagedust. Mõned autokaubamajad võivad pakkuda ka erinevaid kindlustuspakette ning lisateenuseid, nagu hoolduskulude kaasamine liisingumaksetesse või võimalus sõidukit vahetada teatud perioodi tagant.

Autokaubamaja X liisingutingimused:

Tingimus Detail
Intressimäär 3% aastas
Sissemakse 10% sõiduki hinnast
Liisinguperiood 48 kuud
Tagasimakse sagedus Igakuised

Autokaubamaja Y liisingutingimused:

Tingimus Detail
Intressimäär 2.5% aastas
Sissemakse 15% sõiduki hinnast
Liisinguperiood 36 kuud
Tagasimakse sagedus Igakuised

Oluline on meeles pidada, et iga autokaubamaja võib kehtestada erinevad tingimused ning seetõttu tuleks enne otsustamist põhjalikult tutvuda kõigi pakutavate võimalustega. Samuti tasub hinnata oma finantsolukorda ja veenduda, et liisingutingimused on vastavuses oma sissetulekute ja eelarvega.

Sõidujagamisteenuste ja liisingu kokkusobivus

Sõidujagamisteenused on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks transpordivõimaluseks, kuid kas neid saab kasutada ka liisitud autodega? Mõned pangad kehtestavad tingimused sõidujagamisteenuste osutamiseks liisitud autoga, seega on oluline teada, kas need teenused on ühilduvad liisingulepinguga.

Enne liisingu sõlmimist tasub uurida konkreetse panga tingimusi seoses sõidujagamisteenustega. Mõned pangad võivad nõuda täiendava kindlustuspoliisi sõlmimist, mis katab kõik teenusega seotud riskid. Samuti võib olla vajalik eelnevalt kokku leppida liisinguandjaga ning saada nende luba sõidujagamisteenuse pakkumiseks.

On oluline mõista, et sõidujagamisteenused võivad suurendada autoga seotud riske, sealhulgas kulumist ja võimalikke kahjustusi. Seetõttu peavad pangad tagama, et liisinguobjekt on korralikult hooldatud ja väljaüürimise korral on tagatud sõiduohutus. Need tingimused võivad olla erinevad igas pangas, seega tuleks hoolikalt uurida konkreetse panga tingimusi, enne kui otsustate kasutada autot sõidujagamisteenuseks.

Panga nimi Sõidujagamisteenuste luba Täiendav kindlustus Liisinguobjekti seisukorra jälgimine
Pank A Lubatud Jah Regulaarne ülevaatus
Pank B Ei lubatud Ei nõuta
Pank C Lubatud Jah Ülevaatuse ja hoolduse kinnitus

Ülaltoodud tabel annab ülevaate mõnede pankade tingimustest seoses sõidujagamisteenuste ja liisingu ühilduvusega. On oluline mõista, et tegemist on näidistega ning iga pank võib omada erinevaid tingimusi seoses sõidujagamisteenuste osutamisega liisitud autoga. Soovitan alati kontrollida konkreetse panga tingimusi enne otsuse tegemist.

Järeldus

Autoliisingu saamine pangast võib olla keeruline, kuid mitte võimatu. Pangad hindavad klientide maksevõimet, finantsajalugu ja kulude tasakaalu põhjalikult enne otsuse tegemist. Kui pangast autoliisingut ei saa, on võimalik kaaluda mittepanga liisingufirmasid või alternatiivseid finantseerimisvõimalusi.

Oluline on eelnevalt teha põhjalik eeltöö ning konsulteerida vajadusel finantsteenuste nõustajaga. Teades autoliisingu taotlemise põhjuseid ja tingimusi, saate suurendada oma võimalust saada soovitud autoliisingut.

Samuti tasub uurida erinevate autokaubamajade liisingutingimusi, sest mõned pakuvad soodsamaid tingimusi valitud sõidukitele. Lisaks, kui olete huvitatud sõidujagamisteenuste osutamisest liisitud autoga, peate eelnevalt kokku leppima liisinguandjaga ning sõlmima vajaduse korral täiendava kindlustuspoliisi, mis katab kõik teenusega seotud riskid.

Kokkuvõttes on autoliisingu saamine võimalik, kuid see sõltub mitmest tegurist. Oluline on olla finantsiliselt vastutustundlik ning hinnata oma maksevõimet ja kulude tasakaalu enne liisingutaotluse esitamist. Nõuetekohase ettevalmistuse ja asjatundliku nõustamise korral saate leida sobiva autoliisingu lahenduse, mis vastab teie vajadustele ja eesmärkidele.

FAQ

Mis võivad olla põhjused, miks ma ei saa pangast autoliisingut?

Pangad võivad keelduda autoliisingu andmisest mitmel põhjusel, sealhulgas sissetuleku päritolu, varasemad võlgnevused, halb maksekäitumine, finantsajalugu, Covid-19 toetus, kõrge riskiga elukutsed, tihe töökoha vahetus, olemasolevad kohustused ja kulude tasakaal.

Miks sissetuleku päritolu võib mõjutada autoliisingu saamist pangast?

Pangad ei pruugi välismaalt laekuvat sissetulekut alati usaldusväärseks pidada, seetõttu võivad nad keelduda autoliisingu andmisest.

Kuidas varasemad võlgnevused ja halb maksekäitumine võivad mõjutada autoliisingu saamist pangast?

Pangad soovivad veenduda, et klient on usaldusväärne ja suudab kohustusi õigeaegselt täita. Varasemad võlgnevused ja halb maksekäitumine võivad olla põhjuseks autoliisingu keeldumisel.

Kuidas finantsajalugu ja Covid-19 toetus võivad mõjutada autoliisingu taotlust?

Pangad hindavad klientide finantsajalugu, sealhulgas ka seda, kas klient on saanud Covid-19 toetust või olnud ajutiselt töötuks. Sellised asjaolud võivad autoliisingu taotluse tulemust mõjutada.

Kuidas kõrge riskiga elukutsed ja tihe töökoha vahetus võivad autoliisingu taotlusele mõjuda?

Pangad võivad olla ettevaatlikud autoliisingu andmisel kõrge riskiga elukutsete ja tihe töökoha vahetuse puhul, kuna see võib näidata ebastabiilsust ja mõjutada taotluse tulemust.

Miks olemasolevad kohustused ja kulude tasakaal võivad autoliisingu saamist mõjutada?

Pangad hindavad klientide olemasolevaid kohustusi ja kulude tasakaalu, et veenduda, et klient suudab kõiki kohustusi korrektselt tasuda. Kui kohustused on suured või kulude tasakaal on ebasoodne, võib pank keelduda autoliisingu andmisest.

Mida teha, kui pank autoliisingut ei paku?

Kui pank keeldub autoliisingu andmisest, võite kaaluda pangalaenu võtmist autoliisinguks või pöörduda mittepanga liisingufirmade poole, kuid tuleb arvestada, et intressid võivad olla kõrgemad kui pankadel.

Kuidas taotleda autoliisingut?

Autoliisingu taotlemiseks tuleb esitada taotlus panka või liisingufirmasse ning täita isikusamasuse tuvastamise nõuded. Tuleb kontrollida ka liisitava auto seisukorda ning sõlmida leping digitaalselt või kontoris.

Millised on autokaubamajade liisingutingimused?

Paljudel autokaubamajadel on oma liisingutingimused ning nad pakuvad soodsamaid tingimusi valitud sõidukitele. Soovitatav on uurida erinevaid võimalusi ning võrrelda tingimusi enne otsuse tegemist.

Kas autoliising on sobiv sõidujagamisteenuste osutamiseks?

Mõned pangad kehtestavad tingimused sõidujagamisteenuste osutamiseks liisitud autoga. Sõidujagamisteenustega tegelemiseks tuleb eelnevalt kokku leppida liisinguandjaga ning vajaduse korral sõlmida täiendav kindlustuspoliis, mis katab kõik teenusega seotud riskid.