19.06.2024
kuidas toimib laen auto tagatisel

Autolaen ja laen auto tagatisel on kaks erinevat tüüpi laenu. Autolaen on mõeldud sõiduki ostmiseks, samas kui laen auto tagatisel võimaldab kasutada oma sõidukit kui tagatist rahaliste vajaduste katmiseks. Laen auto tagatisel toimib sarnaselt kinnisvaraga tagatud laenuga, kus sõiduk pannakse laenupakkuja kasuks pantima. Sellisel juhul saab laenuandja pakkuda soodsamaid tingimusi, kuna sõiduk toimib turvalisuse tagamiseks. Laen auto tagatisel sobib inimestele, kellel on madal sissetulek või halb krediidiajalugu, kuna tagatise olemasolu vähendab riski laenuandjale. Siiski tuleb meeles pidada, et laen auto tagatisel kaasneb risk sõiduki kaotamisega ning lepinguga võivad kaasneda lisatasud.

Lisaks individuaalsetele laenutoodetele, nagu autolaen ja laen auto tagatisel, pakuvad finantseerimisasutused ka lahendusi ettevõtetele. Näiteks autolaen ettevõttele on suunatud spetsiaalselt äriklientidele, kes vajavad sõiduvahendi soetamiseks kapitali. Selline finantslahendus võimaldab ettevõtetel säilitada oma likviidsust, investeerides samal ajal uutesse sõidukitesse, mis toetavad ettevõtte igapäevast tegevust ja laiendamisvõimalusi. Tänu paindlikele tagasimakseperioodidele ja konkurentsivõimelistele intressimääradele kujutab autolaen ettevõttele endast väärtuslikku tööriista ettevõtte kasvu ja arengu tagamiseks.

Olulisemad mõtted:

 • Kuidas toimib laen auto tagatisel ja millised on selle eelised?
 • Milline on erinevus autolaenu ja laenu auto tagatisel vahel?
 • Millistele inimestele sobib laen auto tagatisel?
 • Mis on autopandi plussid ja miinused?
 • Kust leida laenu auto tagatisel?

Mis vahe on autolaenil ja laenul auto tagatisel?

Autolaen on spetsiaalselt mõeldud sõiduki ostmiseks, samas kui laen auto tagatisel võimaldab kasutada oma sõidukit kui tagatist rahaliste vajaduste katmiseks. Peamine erinevus seisneb selles, et autolaen on sihtotstarbelise eesmärgiga laen, mis tähendab, et seda raha saab kasutada ainult auto ostmiseks. Laen auto tagatisel seevastu ei ole sihtotstarbelise eesmärgiga laen, selle raha saab kasutada vastavalt oma vajadustele.

Lisaks eeldab laen auto tagatisel sõiduki pantimist, kus sõiduk pannakse laenuandja kasuks pantima. See tagab laenuandjale turvalisuse ning võimaldab pakkuda soodsamaid tingimusi. Autolaenul ei ole tagatiseks konkreetset vara, seetõttu on selle tingimused tavaliselt kõrgemad võrreldes laenuga auto tagatisel.

“Autolaen on mõeldud konkreetse sõiduki ostmiseks, samal ajal kui laen auto tagatisel annab rohkem vabadust rahaliste vajaduste katmiseks kasutada oma sõidukit tagatisena,” selgitab finantsnõustaja.

Autolaen Laen auto tagatisel
– Sihtotstarbeline laen auto ostmiseks – Laenu saab kasutada vastavalt vajadustele
– Ei vaja tagatist – Eeldab sõiduki pantimist
– Kõrgemad intressimäärad – Soodsamad tingimused tänu tagatisena toimivale sõidukile

Mis vahe on autolaenil ja laenul auto tagatisel?

Autolaen on spetsiaalselt mõeldud sõiduki ostmiseks, samas kui laen auto tagatisel võimaldab kasutada oma sõidukit kui tagatist rahaliste vajaduste katmiseks. Peamine erinevus seisneb selles, et autolaen on sihtotstarbelise eesmärgiga laen, mis tähendab, et seda raha saab kasutada ainult auto ostmiseks. Laen auto tagatisel seevastu ei ole sihtotstarbelise eesmärgiga laen, selle raha saab kasutada vastavalt oma vajadustele.

Lisaks eeldab laen auto tagatisel sõiduki pantimist, kus sõiduk pannakse laenuandja kasuks pantima. See tagab laenuandjale turvalisuse ning võimaldab pakkuda soodsamaid tingimusi. Autolaenul ei ole tagatiseks konkreetset vara, seetõttu on selle tingimused tavaliselt kõrgemad võrreldes laenuga auto tagatisel.

“Autolaen on mõeldud konkreetse sõiduki ostmiseks, samal ajal kui laen auto tagatisel annab rohkem vabadust rahaliste vajaduste katmiseks kasutada oma sõidukit tagatisena,” selgitab finantsnõustaja.

Autolaen Laen auto tagatisel
– Sihtotstarbeline laen auto ostmiseks – Laenu saab kasutada vastavalt vajadustele
– Ei vaja tagatist – Eeldab sõiduki pantimist
– Kõrgemad intressimäärad – Soodsamad tingimused tänu tagatisena toimivale sõidukile

Kuidas toimib laen auto tagatisel?

Laen auto tagatisel on finantslahendus, mis võimaldab sul kasutada oma sõidukit rahaliste vajaduste katmiseks. Seda tüüpi laen toimib sarnaselt kinnisvaraga tagatud laenuga, kus sõiduk panditakse laenuandja kasuks. Sõiduk toimib turvalisuse tagamiseks, mis võimaldab laenuandjal pakkuda soodsamaid tingimusi. Mõned populaarsed laenuandjad Eestis pakuvad laenu auto tagatisel ilma lisatasudeta ning võimalust valida sobiv tagasimaksegraafik.

Laenu taotlemiseks tuleb sõlmida notariaalne leping, kus panditakse sõiduk laenuandjale. Sõiduk toimib tagatisena, mis võimaldab laenuandjal vähendada riski ning seeläbi pakkuda soodsamaid tingimusi. Kui aga laenu ei suudeta tagasi maksta, võib laenuandja seaduslikult sõiduki võtta kulude katteks. Seetõttu tuleb hoolikalt hinnata oma võimalusi ja riske enne laenu võtmist ning vajadusel konsulteerida finantsnõustajaga.

Kuidas toimib laen auto tagatisel?

Laen auto tagatisel – Protsessi ülevaade Eelised Mõju laenatavale summale
Laenutaotlus: Esita laenutaotlus ja esita vajalikud dokumendid. Madalamad intressimäärad: Sõiduk tagab laenu, mis aitab vähendada laenuandja riski ja võimaldab seetõttu saada madalamaid intressimäärasid. Sõiduki turuväärtus: Laenu suurus sõltub alati tagatiseks pandud sõiduki turuväärtusest. Mida kallim on sõiduk, seda suurem laenusumma on võimalik saada.
Laenu heakskiitmine: Kui laenuandja heaks kiidab taotluse, sõlmitakse notariaalne leping ja sõiduk panditakse laenuandjale. Laiem laenukättesaadavus: Laen auto tagatisel on hea võimalus ka neile, kellel on madal sissetulek või halb krediidiajalugu. Laenuandja näeb vähem riski sõiduki tagatise olemasolul. Tagatis: Sõiduk toimib tagatisena, seega on laenu suurus otseselt seotud sõiduki turuväärtusega.
Laenu tagasimaksmine: Tagasimaksmise perioodil tuleb tasuda igakuiseid laenumakseid vastavalt lepingule. Rahalise abi kiire kättesaadavus: Laen auto tagatisel võimaldab kiiresti saada vajalikku rahalist abi, kuna see ei nõua pikaajalist krediidianalüüsi ega keerulisi taotlusprotsesse. Laenuandja tagatise realiseerimine: Kui laenu ei õnnestu tagasi maksta vastavalt lepingule, võib laenuandja seaduslikult sõiduki võtta kulude katteks.

Laen auto tagatisel on hea võimalus inimestele, kes ei saa madala sissetuleku või halva krediidiajaloo tõttu taotleda laenu ilma tagatiseta. See annab võimaluse kasutada sõidukit rahalise toetuseks, samal ajal säilitades sõiduki kasutusõiguse. Enne laenu võtmist on oluline uurida erinevate laenuandjate tingimusi ja võrrelda erinevaid pakkumisi, et leida sobivaim lahendus oma finantsolukorrale.

Kellele sobib laen auto tagatisel?

Laen auto tagatisel on hea võimalus inimestele, kes ei saa madala sissetuleku või halva krediidiajaloo tõttu taotleda laenu ilma tagatiseta. See laenutüüp võimaldab kasutada oma sõidukit finantsvahendina, mis võib aidata rahalistesse vajadustesse. Laen auto tagatisel sobib eriti hästi neile, kes ei soovi riskida kodu kaotamisega, kuid vajavad kiiresti rahalist abi.

Laen auto tagatisel sobib ka neile, kes soovivad osta uut sõidukit, kuid kellel puudub piisav omafinantseering või kes ei saa autolaenu tavapärastel tingimustel. Laen auto tagatisel võimaldab kasutada oma olemasolevat sõidukit tagatisena uue sõiduki soetamiseks, mis võib olla eriti levinud olukorras, kus soovitakse müüa vana sõiduk ja osta uus, kasutades vana sõidukit tagatisena.

Kasuks võib tulla laen auto tagatisel järgmistel juhtudel:

 • Madal sissetulek või halb krediidiajalugu, mis raskendab laenu saamist ilma tagatiseta.
 • Vajadus finantsabi järele, kuid soov vältida kodu kaotamisega seotud riske.
 • Soov osta uus sõiduk, kuid puudub piisav omafinantseering või ei saa autolaenu tavapärastel tingimustel.

Laen auto tagatisel pakub võimalust kasutada oma sõidukit finantsvahendina, et rahuldada oma rahalisi vajadusi. See võib olla eriti kasulik inimestele, kellel on madal sissetulek või halb krediidiajalugu ning kes ei saa laenu ilma tagatiseta. Lisaks võib laen auto tagatisel olla hea valik neile, kes soovivad osta uut sõidukit, kuid ei vasta autolaenu tavapärastele tingimustele. Tuleb meeles pidada, et laen auto tagatisel kaasnevad ka riskid, nagu sõiduki kaotamine ja lisatasud, mistõttu tuleks enne laenu võtmist hinnata oma võimalusi ja riske.

Plussid Miinused
Madalamad intressimäärad Risk sõiduki kaotamisest
Paremad laenutingimused Lisatasud ja kulud
Sobib madala sissetulekuga inimestele Kõrgem risk ilma tagatiseta

Autopandi plussid ja miinused

Autopandil on mitmeid plussid ja miinused, mis tuleb enne laenu võtmist hoolikalt kaaluda. Siin on mõned olulised aspektid:

Plussid

 • Autopandiga kaasnevad tihti soodsamad laenutingimused võrreldes tagatiseta laenudega. Sõiduki kasutamine tagatisena annab laenuandjale rohkem kindlust, seega on võimalik saada madalamat intressimäära ja paindlikumaid tagasimaksegraafikuid.
 • Autopandiga laenu saamine võib olla lihtsam kvalifitseeruda, eriti kui sul on madal sissetulek või halb krediidiajalugu. Sõiduk tagatisena vähendab laenuandja jaoks riske ning seetõttu on võimalik laenu saada ka keerulisemas olukorras.
 • Laenu summat ja kasutusotstarvet saab määrata vastavalt oma vajadustele. Saadud raha võib kasutada ootamatute kulutuste katmiseks, võlgade konsolideerimiseks või uue sõiduki ostmiseks.

Miinused

 • Autopandiga kaasneb alati risk sõiduki kaotamisega. Kui laenu ei suudeta tagasi maksta, võib laenuandja seaduslikult sõiduki endale võtta, et saada tagasi oma nõutav summa. Seetõttu on oluline hinnata oma finantsolukorda ja tagasimaksevõimekust enne laenu võtmist.
 • Lisaks intressidele võivad autopandiga laenu võtmisel kaasneda ka erinevad lisatasud, nagu laenulepingu sõlmimise tasu või pakkumiste tegemise tasu. Enne laenulepingu allkirjastamist tuleb alati lugeda läbi kõik tingimused ja tasud ning veenduda, et need on vastuvõetavad.

Üks võimalus autopandiga laenu saamiseks on näiteks Autopant.ee, kus pakutakse laenu auto tagatisel ilma lisatasudeta ning võimalust valida tagasimaksegraafik vastavalt oma võimalustele. Samuti pakub Kreditex laenu auto tagatisel, eriti uue auto ostmiseks, kus on võimalik saada madalate intressimäärade ja paindlike tingimustega laenu.

Autopant.ee Kreditex
Laenu saamine ilma lisatasudeta Madalad intressimäärad
Vali sobiv tagasimaksegraafik Paindlikud tingimused

Autopandiga laenamine võib olla kasulik finantsvahend, kuid tuleb meeles pidada, et sellega kaasnevad nii eelised kui ka riskid. Enne laenu võtmist on oluline põhjalikult läbi mõelda oma finantsolukord, tagasimaksevõimekus ja tutvuda laenulepingu tingimustega. Vajadusel konsulteeri finantsnõustajaga, et teha vastutustundlikke otsuseid.

Kust leida laenu auto tagatisel?

Eestis on mitmeid ettevõtteid, kus saab taotleda laenu auto tagatisel. Mõned neist ettevõtetest on järgmised:

 • Mogo: Mogo pakub kiiret ja mugavat autolaenu taotlemist. Nende teenus on kättesaadav mitmes Eesti linnas ning nad pakuvad laenu soodsate tingimustega.
 • Autopant.ee: Autopant.ee pakub laenu auto tagatisel ilma lisatasudeta ning võimalust valida sobiv tagasimaksegraafik. Nad on spetsialiseerunud just autopandilaenudele.
 • Kreditex: Kreditex pakub laenu auto tagatisel uue auto ostmiseks. Neil on madalad intressimäärad ja paindlikud tingimused, mis võivad sobida erinevatele klientidele.

Need ettevõtted pakuvad erinevaid võimalusi laenu saamiseks auto tagatisel. Oluline on uurida iga ettevõtte pakkumisi ning valida sobivaim variant vastavalt oma vajadustele ja võimalustele.

Kust saada autopandiga laenu?

Autopandiga laenu saamiseks tuleb otsida spetsialiseerunud laenupakkujaid, kes pakuvad sellist tüüpi laenu teenust. Ühe võimalusena võib uurida Mogo, Autopant.ee ja Kreditexi pakkumisi, kuna need ettevõtted on tuntud autopandilaenude pakkujad Eestis.

Enne laenu taotlemist on oluline hoolikalt läbi lugeda tingimused ja võrrelda erinevaid pakkumisi. Samuti tasub kaaluda professionaalse finantsnõustaja poole pöördumist, et saada täpsemat teavet ja abi otsustamisel. Kui oled kindel sobivas laenuandjas, võid julgelt järelevalimist teha, et saada laen auto tagatisel oma sõiduki abil.

Laenupakkuja Laenu tingimused Eelised
Mogo Kiire ja mugav autolaenu taotlemine Soodsad tingimused
Autopant.ee Laen auto tagatisel ilma lisatasudeta, võimalus valida sobiv tagasimaksegraafik Spetsialiseerunud autopandilaenude pakkumisele
Kreditex Laen auto tagatisel uue auto ostmiseks, madalad intressimäärad, paindlikud tingimused Sobib uue auto soetamiseks

Mis on autolaenud?

Autolaenud on laenud, mis on mõeldud sõiduki ostmiseks. Neid laene saab taotleda nii autosalongidest kui ka erinevatelt laenuandjatelt. Autolaenud võivad olla kas tagatiseta või tagatisega laenud, olenevalt laenuandja tingimustest ja laenuvõtja finantsolukorrast.

Tagatiseta autolaenud võimaldavad laenuvõtjal saada raha ostmiseks ilma, et peaks sõidukit tagatisena panema. Sellised laenud on tavaliselt saadaval vaid piiratud summas ning intressimäärad võivad olla kõrgemad võrreldes tagatisega laenudega. Tagatiseta autolaenude puhul võib laenuandja siiski nõuda kindlaid maksevõime tõendeid, nagu töökoht ja regulaarsed sissetulekud.

Tagatisega autolaenud eeldavad, et laenuvõtja paneb sõiduki laenuandja kasuks tagatisena. Tagatisega laene pakutakse tavaliselt suuremate summade ja paremate tingimustega, kuna sõiduk toimib turvalisuse tagamiseks. Laenuvõtjal on vaja omada sõidukit, mis vastab laenuandja nõuetele ning millel puuduvad suured rikked või kahjustused. Tagatisega laenude puhul võib laenuandja seaduslikult sõiduki võtta, kui laenu ei suudeta tagasi maksta.

Autolaenud võimaldavad inimestel osta unistuste sõidukit, ilma et peaksid selleks kasutama oma sääste. Oluline on aga veenduda, et laenu tagasimaksmine on jõukohane ning laenu tingimused ja intressimäärad on mõistlikud. Enne autolaenu taotlemist on soovitatav võrrelda erinevaid laenuandjaid ning hinnata oma finantsolukorda.

Autolaenud Tagatiseta autolaenud Tagatisega autolaenud
Põhijooned Ostmiseks mõeldud laenud Võimaldavad sõiduki tagatisena kasutada
Saadavus Kauplustest ja laenuandjatelt Laenuandjatelt
Summa Piiratud summad Suurmad summad
Intressimäär Kõrgemad Parem tingimused
Maksetingimused Lühemad Pikemad

Kas autolaen on sama mis autoliising?

Autolaen ja autoliising on kaks erinevat finantseerimisvõimalust, mida inimesed sageli segamini ajavad. Kuigi mõlemad võimaldavad sõiduki ostmist, on neil olulised erinevused.

Autolaen on väikelaen, mis on mõeldud sõiduki ostmiseks. Seda tüüpi laenu puhul ei ole vaja sissemakset ega kaskokindlustust ning saab valida mistahes sõiduki ostmiseks. Selle eeliseks on suurem vabadus ja paindlikkus sõiduki valikul ning võimalus osta seda nii salongist, platsilt kui ka importida välismaalt. Autolaen ei ole seotud konkreetsete tingimustega nagu sissemakse või kaskokindlustus, mis muudavad selle lihtsamaks ja kiiremaks võrreldes autoliisinguga.

Autoliising seevastu on finantseerimisvõimalus, mis nõuab sõiduki ostmisel sissemakset ja kaskokindlustuse olemasolu. Autoliisingu puhul sõlmitakse leping sõiduki kasutamiseks teatud perioodi jooksul, mille jooksul tuleb tasuda igakuiseid makseid. Pärast lepingu lõppu on võimalik osta sõiduk tagasi või sõlmida uus leping. Autoliising võib olla mõnevõrra keerulisem ja nõuda rohkem dokumentatsiooni võrreldes autolaenuga.

Kokkuvõte

Autolaen on väikelaen, mis võimaldab vabadust ja paindlikkust sõiduki valikul ning seda saab kasutada mistahes sõiduki ostmiseks. Autoliising nõuab sissemakset ja kaskokindlustuse olemasolu ning seob sõiduki kasutamise konkreetsete tingimustega. Need kaks finantseerimisvõimalust on oluliselt erinevad ning inimestel tuleks neid eristada, et teha teadlikke otsuseid vastavalt oma vajadustele ja eelistustele.

Autolaen Autoliising
Ei vaja sissemakset ega kaskokindlustust Nõuab sissemakset ja kaskokindlustuse olemasolu
Võimaldab vabadust sõiduki valikul Sõiduki kasutamine seotud konkreetsete tingimustega
Võimaldab osta sõiduk mistahes allikast Nõuab sõiduki ostmist konkreetsest asutusest

Millised sõidukid on sobivad tagatiseks?

Laenu auto tagatisel saab tagada erinevate sõidukitega, olgu need siis isiklikud või ettevõttele kuuluvad autod, mootorrattad, lennukid, paadid, traktorid või muud põllutöömasinad. Laenuandja määrab, millised sõidukid on sobivad tagatiseks, kuid üldiselt on oluline, et sõiduk oleks heas seisukorras, esinduslik ning omaks piisavat turuväärtust. Mida kõrgem on sõiduki turuväärtus, seda suurem on laenuandja valmidus sõidukit tagatisena vastu võtta.

Laen auto tagatisel võimaldab paindlikkust sõiduki valikul. Olgu see siis kaubik või luksuslik sportauto, erinevate sõidukite tagatisena saab saada laenu vastavalt oma vajadustele. Samuti ei pea sõiduk olema uus, vaid laenuandjad võtavad vastu ka vanemaid sõidukeid. Seega, kui Teil on sõiduk, mille saate ajutiselt tagatisena pakkuda, võib laen auto tagatisel olla teie jaoks hea finantsvõimalus.

Millised sõidukid sobivad tagatiseks?

Laen auto tagatisel sobib üldiselt järgmistele sõidukitele:

 • Isiklikud autod ja maasturid
 • Mootorrattad ja rollerid
 • Paadid ja jahid
 • Lennukid ja helikopterid
 • Traktorid ja muud põllutöömasinad

Oluline on meeles pidada, et laenuandja määrab lõpliku otsuse tagatise sobivuse kohta, lähtudes sõiduki turuväärtusest ja seisukorrast. Enne laenu taotlemist on soovitatav konsulteerida laenuandjaga, et saada täpsemat teavet sobivate sõidukite kohta.

Sõiduki tüüp Sobivus tagatisena
Isiklikud autod ja maasturid Sobivad, tingimusel et turuväärtus on piisav
Mootorrattad ja rollerid Sobivad, tingimusel et turuväärtus on piisav
Paadid ja jahid Sobivad, tingimusel et turuväärtus on piisav
Lennukid ja helikopterid Sobivad, tingimusel et turuväärtus on piisav
Traktorid ja põllutöömasinad Sobivad, tingimusel et turuväärtus on piisav

Kokkuvõte

Laen auto tagatisel pakub võimalust kasutada erinevaid sõidukeid finantsvahendina. Sobivate sõidukite hulka kuuluvad isiklikud autod, mootorrattad, paadid, lennukid, traktorid ja muud põllutöömasinad. Laenuandja määrab lõpliku otsuse tagatise sobivuse kohta, lähtudes sõiduki turuväärtusest ja seisukorrast. Enne laenu taotlemist on soovitatav konsulteerida laenuandjaga, et saada täpsemat teavet sobivate sõidukite kohta.

Järeldus

Laen auto tagatisel on atraktiivne võimalus neile, kes vajavad rahalist abi, kuid kellel võib olla madal sissetulek või halb krediidiajalugu. Laenu saamiseks paneb laenuvõtja oma sõiduki laenuandjale tagatisena. Selline tagatis võimaldab laenuandjal pakkuda soodsamaid tingimusi ning vähendab riski. Samas tuleb aga arvestada, et laen auto tagatisel võib kaasneda risk sõiduki kaotamisele ning ka lisatasudega.

Laenu auto tagatisel võib olla erinevates olukordades kasulik. See sobib inimestele, kes ei saa taotleda laenu ilma tagatiseta ning soovivad vältida kodu kaotamisega seotud riske. Laenu saab kasutada ootamatute kulutuste katteks või uue sõiduki ostmiseks. Eestis on mitmeid laenuandjaid, kes pakuvad laenu auto tagatisel, ning kõigil neil on erinevad tingimused ja nõuded.

Enne laenu võtmist auto tagatisel on oluline hoolikalt läbi mõelda oma võimalused ja riske ning vajadusel konsulteerida finantsnõustajaga. Laen auto tagatisel võib olla hea võimalus, kuid samas tuleb olla teadlik kaasnevatest riskidest. Oluline on leida usaldusväärne laenuandja, kes pakub õiglaseid tingimusi ning selgitab selgelt välja laenu tingimused ja tagasimaksegraafiku.

FAQ

Kuidas toimib laen auto tagatisel?

Laen auto tagatisel toimib sarnaselt kinnisvaraga tagatud laenuga. Laenu saamiseks tuleb sõlmida notariaalne leping, kus panditakse sõiduk laenuandjale. Sõiduk toimib tagatisena, mis võimaldab laenuandjal pakkuda soodsamaid tingimusi. Tagatisega laenu saamine on lihtsam, kuna laenuandja näeb vähem riski. Kui laenu ei suudeta tagasi maksta, võib laenuandja seaduslikult sõiduki võtta kulude katteks. Siiski tuleb meeles pidada, et laen auto tagatisel kaasnevad ka lisatasud ja tehinguga kaasneb risk auto kaotamisega.

Mis vahe on autolaenil ja laenul auto tagatisel?

Autolaen on mõeldud sõiduki ostmiseks, samas kui laen auto tagatisel võimaldab kasutada oma sõidukit kui tagatist rahaliste vajaduste katmiseks. Autolaen on sihtotstarbeline laen, mida saab kasutada ainult auto ostmiseks, samas kui laen auto tagatisel võib kasutada vastavalt oma vajadustele. Peamine erinevus seisneb selles, et laen auto tagatisel eeldab sõiduki pantimist, samal ajal kui autolaenu puhul pole tagatisena konkreetset vara. Lisaks on laenu tingimused auto tagatisel soodsamad, kuna sõiduk toimib turvalisuse tagamiseks, samas kui autolaenul on kõrgem risk ilma tagatiseta.

Kuidas toimib laen auto tagatisel?

Laen auto tagatisel toimib sarnaselt kinnisvaraga tagatud laenuga. Laenu saamiseks tuleb sõlmida notariaalne leping, kus panditakse sõiduk laenuandjale. Sõiduk toimib tagatisena, mis võimaldab laenuandjal pakkuda soodsamaid tingimusi. Tagatisega laenu saamine on lihtsam, kuna laenuandja näeb vähem riski. Kui laenu ei suudeta tagasi maksta, võib laenuandja seaduslikult sõiduki võtta kulude katteks. Siiski tuleb meeles pidada, et laen auto tagatisel kaasnevad ka lisatasud ja tehinguga kaasneb risk auto kaotamisega.

Kellele sobib laen auto tagatisel?

Laen auto tagatisel sobib inimestele, kellel on madal sissetulek või halb krediidiajalugu, kuna tagatise olemasolu vähendab riski laenuandjale. See on hea võimalus, kui ei soovi kodu kaotamisega riskida, kuid vajatakse kiiresti rahalist abi. Laen auto tagatisel saab kasutada ootamatute kulutuste katteks või uue sõiduki ostmiseks. See on eriti levinud Eestis, kus tehakse vahet vanade sõidukite müümisel ja uute sõidukite ostmisel, kasutades vana sõidukit tagatisena.

Autopandi plussid ja miinused

Autopandil on mitmeid plussid ja miinused. Plussid hõlmavad paremaid tingimusi võrreldes tagatiseta laenudega, võimalust kasutada laenuraha vastavalt vajadusele ning suuremat võimalust laenu saada. Samas kaasneb autopandiga ka risk auto kaotamisega ja lisatasudega. Autopant.ee pakub näiteks laenu auto tagatisel ilma lisatasudeta ning võimalust valida sobiv tagasimaksegraafik. Kreditex pakub laenu auto tagatisel uue auto ostmiseks, kus kuni 15 000 eurose sõiduki puhul pole vaja kaskokindlustust.

Kust leida laenu auto tagatisel?

Eestis on mitmeid firmasid, mis pakuvad laenu auto tagatisel. Nende hulka kuuluvad Mogo, Autopant.ee ja Kreditex. Mogo pakub kiiret ja mugavat autolaenu taotlemist. Autopant.ee pakub laenu auto tagatisel ilma lisatasudeta ning võimalust valida sobiv tagasimaksegraafik. Kreditex pakub laenu auto tagatisel uue auto ostmiseks, eriti madalate intressimäärade ja paindlike tingimustega.

Mis on autolaenud?

Autolaenud on laenud, mis on mõeldud sõiduki ostmiseks. Need võivad olla nii tagatiseta laenud kui ka laenud auto tagatisel. Autolaenud ei nõua reeglina kaskokindlustuse olemasolu ega vaja suurt sissemakset. Laen auto tagatisel seevastu eeldab sõiduki kasutamist tagatisena. Autolaenud ja laenud auto tagatisel erinevad oma sihtotstarbe ja tagatisega laenu olemuse poolest.

Kas autolaen on sama mis autoliising?

Autolaen erineb autoliisingust. Autolaen on väikelaen, mis on mõeldud sõiduki ostmiseks. Autolaenu puhul ei ole vaja sissemakset ega kaskokindlustust. Autoliising seevastu nõuab sissemakse ja kaskokindlustuse olemasolu. Autolaen võimaldab vabadust valida mistahes sõiduki ja osta seda salongist, platsilt või tuua Saksamaalt. Autoliising eeldab juba omafinantseeringut ja nõuab konkreetsete tingimuste täitmist.

Millised sõidukid on sobivad tagatiseks?

Laenu saab tagada erinevate sõidukitega, sealhulgas isiklike ja ettevõttele kuuluvate autodega, mootorratastega, lennukitega, paatidega, traktoritega ja muude põllutöömasinatega. Sõiduki sobivuse tagatisena määrab laenuandja.